Vibrationsmätning med mobiltelefon

UK_flagVibrationer är ett återkommande problem inom arbetslivet och direkta mätningar är ofta nödvändiga för att fastställa de faktiska nivåerna. Tyvärr har bristen på billiga och användarvänliga mätare varit ett stort hinder.

SmartVib är lösningen på detta och består av en användarvänlig, pedagogisk, tidsbesparande och prisvänlig sensor för mätning av både hand-arm och helkroppsvibrationer. Genom att använda SmartVib kan vibrationer enkelt mätas och analyserade med en mobilapplikation.

SmartVib Bild hemsidan

SmartVib består av en liten separat enhet med inbyggda sensorer som trådlöst sänder signaler till mobiltelefonen i vilken en applikation behandlar de uppmätta vibrationerna. Överföringen behöver inte vara kontinuerlig, eftersom enheten har ett inbyggt minne där mätvärden lagras. Det innebär att mätningarna kan startas på morgonen och avläsningen kan ske på kvällen. Samma sensor används för både hand-arm och helkroppsvibrationer. Med applikationen kan sedan en riskbedömning av vibrationer ske.

Projektet leds av: Umeå Universitet, Yrkes- och miljömedicin (http://www.phmed.umu.se)

Sensorn utvecklas av: CVK – Vibration & Noise, Luleå (www.cvk.se)

Mobilapplikationen utvecklas av: Umeå Universitet, Datavetenskap (http://www.cs.umu.se/forskning/forskargrupper/uikm)

Utvärderingen sker av: Västerbottens läns landsting, Arbets- och Miljömedicin (https://www.vll.se/default.aspx?id=20579&refid=20145)

umu_logo_pos   CVK_Logo     VLL 286

Utveckling finansieras av: AFA Försäkringar (https://www.afaforsakring.se/)

AFA_blå-RGB-webb